Filatelop 7 - změny a úpravy 14.2.2012


Dekorativní font Candice s kompletní češtinou
   
Čáry, šipky a odstranění perspektivy v programu Filatelop 7

Čáry šipky a odstranění perspektivy se volí v grafické editoru Filatelopu tlačítkem Lines.
Čáry mohou být volitelně jednoduché nebo stínované a zakončené šipkami na jednom nebo obou koncích. Lze vytvořit i libovolnou lomenou čáru.
Odstranění perspektivy se provádí obtažením hran a stiskem tlačítka Unperspective. Perspektivní zkreslení nemůže být příliš velké pro dosažení přijatelného výsledku. Pro správný poměr stran výsledného obrázku je třeba tento poměr zadat nebo odhadnout.

 

Výpis údajů snímku z digitálního fotoaparátu z formátu Exif

Source: Q:\filatelop\zahradka.JPG

*Width: 2592
*Height: 1944
**alpha: none
*Background color: white
*Transparent color: black
*Border color: rgb(223,223,223)
**Alpha: undefined
*Matte color: grey74
Type: TrueColor
Colorspace: RGB
Depth: 8-bit
Compression: JPEG
Quality: 90
date:create: 2012-01-20T03:12:33+01:00
date:modify: 2010-07-03T08:29:44+02:00
exif:ApertureValue: 128/32
exif:DateTime: 2010:07:03 09:29:45
exif:ExposureTime: 1/200
exif:Flash: 16
exif:FNumber: 40/10
exif:FocalLength: 6000/1000
exif:Make: Canon
exif:MaxApertureValue: 92/32
exif:Model: Canon PowerShot S2 IS
exif:ShutterSpeedValue: 245/32

Vkládání fotografií do databáze programu Filatelop

V seznamu na hlavní ploše vyznačte myší položku, za kterou chcete vložit fotografie. Fotografie můžete předem zkopírovat do nějakého adresáře nebo je můžete přímo přečíst z paměťové karty,flash disku, CD nebo DVD. 
V průzkumníku Windows vyznačte jednu nebo více fotografií (napřed první, potom s klávesou Shift poslední, nebo jednotlivě se stisknutou klávesou Control). Stiskněte Control-C pro kopírování nebo po stisku pravého tlačítka myši zvolte Kopírovat.
Filatelop 7 po Kopírování "cinkne" na znamení, že už o všem ví. 
Na hlavním panelu nahoře vpravo stiskněte modrou tužku. Přejdete do panelu vstupu, kde je již dole vpravo zobrazen seznam kopírovaných fotografií. V tomto seznamu nemusíte volit žádnou konkrétní položku. Stiskněte pravé tlačítko myši a vyberte příkaz Copy All Pictures into New Record Sequence.


Výběr snímků v průzkumníku Windows a stisk Control-C pro Kopírovat


V hlavním panelu stiskněte tlačítko Modrá tužka


V pravé dolní části vstupního panelu se ve sloupci Hdrop Schránka vypíše seznam kopírovaných snímků.
V tomto seznamu může být vyznačena libovolná položka. Stiskněte pravé tlačítko myši
a vyberte položku Copy All Pictures into New Record Sequence. Soubory neobsahující obrázky se ignorují.
Jednotlivé snímky se začnou postupně vkládat do databáze programu Filatelop. Po vložení všech snímků
si již můžete prohlížet snímky i výpisy Exif o snímcích, které se zobrazí pro každý
záznam stiskem tlačítka Další obrázky v Hlavním panelu. 

Dávkový textový kalkulátor Eval.exe - výpis z připravovaného programu pro Windows

Vysvětlení: Následující výpis je z našeho nově připravovaného jednoduchého programu pro využití textové kalkulačky pracující v dávkovém režimu příkazů Windows (ten je ve skutečnosti uživateli naprosto skryt).
Řádky začínající dvěma lomítky označují komentářový řádek (vlastnost nově připravovaného programu), text za znakem # je komentář do konce řádku (vlastnost programu Eval).
Chybějící diakritika v komentářích je pouze z lenosti, abych nemusel stále přestavovat klávesnici.
Příkazy na jednom řádku se oddělují od sebe středníkem. 
Za příkazovým řádkem textovému kalkulátoru jsou ihned zobrazeny výsledky - postupně hodnoty přiřazené proměnným v daném pořadí a nakonec celkový výsledek.

Ptáte se proč to tady je? Jednak kalkulátor používá Filatelop 7, potom by se Vám to někdy mohlo hodit a nakonec: Prostě mě to baví a chci se podělit o nějaké zkušenosti s ostatními.
Na rozdíl od běžné či windowsovské kalkulačky lze do předem připravených vzorců dosadit potřebné údaje - a je spočítáno. A další libovolné vzorce lze bez omezení doplňovat textovým editorem. 
Praktický postup nového programu: vložíte, změníte, doplníte nebo upravíte čísla, případně i vzorce a stisknete tlačítko "Vypočítat nebo klávesu F9 - a výpočet je na následujícím řádku hotov...
Další obrovskou výhodou je součet řady dlouhých čísel - správnost zadaných čísel si můžete zkontrolovat na obrazovce nebo vytisknutém textu, potom můžete snadno provést opravy a získat správný výsledek bez opakovaného zadávání.

//Součet čísel
1+2+3+4+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33 +34+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+0.1111 # soucet cisel
= 1235.1111

//Součet čisel vynásobený 10

(1+2+3+4)*10 #součet čísel vynásobený deseti
= 100

//Součet čísel vynásobený 10 pomocí výsledku poslední operace v proměnné last

1+2+3+4; last*10 #součet čísel vynásobený deseti: v druhém výrazu za středníkem se vynásobí poslední vypočtená hodnota last hodnotou 10
= 10; = 100

//Součet čísel vynásobený dalšími čísly pomocí proměnných předchozích výsledků ans[0], ans[1] a last

1+2+3+4; ans[0]*10; ans[1]*2; last*4 #součet čísel vynásobený deseti: první výsledek součtu uložený v ans[0] se vynásobí deseti; podobně druhý výsledek v ans[1] vynásobíme dvěma a uloženou hodnotu posledního výrazu v last vynásobíme čtyřmi 
= 10; = 100; = 200; = 800

//Výpočet plochy kruhu

radius=100; plocha=pi*radius^2
= 100; = 31415.9265358979

//Obvod kružnice
radius=100; obvod=2*pi*radius
= 100; = 628.318530717959

//Objem válce

radius=100; vyska=200; vyska*pi*(radius^2)
= 100; = 200; = 6283185.30717959

//Povrch válce

radius=100; vyska=200; povrch=2*pi*radius^2+2*pi*radius*vyska
= 100; = 200; = 188495.559215388

//Objem koule

radius=100; objem=pi*4/3*radius^3
= 100; = 4188790.20478639

//Povrch koule

radius=100; povrch=4*pi*radius^2
= 100; = 125663.706143592

//Otočeni bodu x=100,y=0 o 45 stupňů kolem počátku souřadnicového systému do nových souřadnic xot,yot
x=100; y=0; uhel=45; cosa=cos(degree*uhel); sina=sin(degree*uhel); xot=x*cosa-y*sina; yot= x*sina+y*cosa
= 100; = 0; = 45; = 0.707106781186548; = 0.707106781186547; = 70.7106781186548; = 70.7106781186547

//Otočení bodu x=100,y=0 o 33 stupňů kolem počátku souřadnicového systému do nových souřadnic xot,yot
x=100; y=0; uhel=33; cosa=cos(degree*uhel); sina=sin(degree*uhel); xot=x*cosa-y*sina; yot= x*sina+y*cosa
= 100; = 0; = 33; = 0.838670567945424; = 0.544639035015027; = 83.8670567945424; = 54.4639035015027

//Výpočet hodnoty sin 45 stupňů pomocí násobeni konstantou degree = pi/180
sin(degree*45); sin(45*pi/180)
= 0.707106781186547; = 0.707106781186547

//Výsledek dělení nulou - obracené lomítko \ je znak pro celočiselné dělení = div

1/0; 1\0; 3\2; 3/2; 4\2
= Floating point error: Division by 0; = Floating point error: Division by 0; = 1; = 1.5; = 2
Floating point error: Division by 0; = Floating point error: Division by 0; = 1; = 1.5; = 2

//Pythagorova věta, výpočet přepony c, sinus alpha a arcus sinus ve stupních

a=40; b=40; c=sqrt(a^2+b^2); sinalpha=a/c; asin(sinalpha)/degree;
= 40; = 40; = 56.5685424949238; = 0.707106781186547; = 45; = 0.707106781186547

//Už trochu složitější: průsečík dvou úseček A-B a C-D; viz Internet: http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?pid=8154
xa=0; ya=0; xb=100; yb=100; xc=0; yc=100;  xd=100;yd=0; xx=((yb-ya)*(xd-xc)*xa+(xb-xa)*(xd-xc)*(yc-ya)-(yd-yc)*(xb-xa)*xc)/((yb-ya)*(xd-xc)-(xb-xa)*(yd-yc));yy=(xx*(yb-ya)+ya*(xb-xa)-xa*(yb-ya))/(xb-xa)
= 0; = 0; = 100; = 100; = 0; = 100; = 100; = 0; = 50; = 50

---

Autorem programu Eval.exe ve verzi Eval200 je pan Juan M. Aguirregabiria ze Španělska. Program je určen pro dávkový režim ve Windows 32 i 64bit a je k dispozici zdarma.
Poslední verzi Eval.exe včetně popisu si můžete stáhnout ze stránky http://tp.lc.ehu.es/jma.html .


Datum poslední úpravy: 14.2.2012
Vaše názory nám můžete poslat na náš email.


Ing. Oldřich Oplatek, CSc.

HOME OPLATEK software