Postavení Staroměstského orloje v průběhu dne 3.4.2020

Orloj na začátku dne 3.4.2020 o půlnoci

Popis obrázku (připravuje se)

3 hodiny po půlnoci

05:33 východ Slunce

9 hodin ráno

Při východu Slunce protíná východní (levou) část kružnice horizontu

12 hodin 
občanské poledne

12:05 hodin 
sluneční poledne

15 hodin odpoledne

18 hodin odpoledne

18:38 západ Slunce

23 hodin večer

Slunce protíná západní (pravou) část kružnice horizontu. Západem Slunce nastala ve středověku půlnoc. Bylo tedy 24 staročeských hodin a zvon orloje odbil 24x půnoc. Takto odbíjel až do opravy v roce 1948.

Orloj na začátku následujícího dne 4.4.2020 o půlnoci

 

Mánesova deska měsíců 
a znamení zvěrokruhu

Mánesův medailon měsíce

Mánesův medailon
znamení zvěrokruhu

 

Církevní svátky na kalendáriu v okolí dne 3.4.2020

Slabika cisiojánu: se
Svátek: Abraháma.
Nedělní písmeno dne: B
Nedělní písmeno roku: D(ED)
Cisioján pro měsíc: Duben se s Ambrožem bouří, z země se kouří,Tiburcim trpi mile škodu, Jiří Markovu provodu.
Význam řádků kalendária:
1. řádek: Slabika slova cisiojánu pro daný den v měsíci.
2. řádek:Svátek světce nebo události.
3. řádek: Nedělní písmeno pro daný den.
4. řádek: Den v měsíci (na otočné desce kalendária jsou dny vypsány v opačném pořadí - zde jsou pro přehlednost uvedeny
                vzestupně).
Kalendárium zobrazuje "věčný kalendář". Kruhová deska kalendária se každý den o půlnoci pootočí o jeden den.
 K určení dne v týdnu je však třeba znát nedělní písmeno pro daný rok. To vyvěšoval na tabulce orlojník a dnes tedy tento údaj pozorovatelům orloje k určení správného dne v týdnu chybí. 
Nedělních  písmen je celkem sedm a jsou označena A až G. Na kalendáriu se cyklicky opakují, po písmenu G vždy následuje znovu A, atd. Nedělní písmeno roku se určí tak, že 1. leden má písmeno A, 2. leden písmeno B, atd., až 7. leden má písmeno G. Nedělní písmeno roku určuje to písmeno, které připadne právě na první lednovou neděli. Bude-li to např. písmeno F, budou na kalendáriu všechny dny s nedělním písmenem F neděle. V okolních dnech okolo neděle se už snadno správně určí den v týdnu.
Výjimku tvoří přestupné roky. Na kalendáriu má únor pouze 28 dnů a 29. únor tedy nemá přiřazen žádný svátek. Aby se dal správně určit den týdne v únoru v přestupném roce, pootočení desky kalendária se 24. února na jeden den zastaví a číselné údaje dnů se posunou proti skutečnosti. Zůstane zachováno správné určení neděle pomocí nedělního písmene a 1. březen začne správným nedělním písmenem. Od 1. března v důsledku posunu o 1 den však nebude platit nedělní písmeno roku, určené pro leden a únor. Proto má přestupný rok nedělní písmena roku dvě! První písmeno platí pro leden a únor a druhé písmeno platí od 1. března až do konce roku. 
Cisioján
Ve středověku se život řídil zejména zemědělskými cykly. Nebylo možné zanedbat určité termíny, aby nedošlo k problémům se zajištěním potravin. K tomu sloužila především přísloví, která přímo napovídala činnosti, které se měly zejména ve dnech církevních svátků zahájit. Jména světců byla pro orientaci v čase daleko důležitější, než číselné označování dnů. Pro snadné určování církevních svátků se používala pro každý měsíc rýmovaná říkadla, tzv. cisiojány, které lidé znali asi tak, jako se dnes děti v češtině  učí odříkávat vyňatá slova (ovšem naši předkové vědělí, že i kostrbaté rýmy si lidé osvojí daleko rychleji, než nesmyslná seskupení vyňatých slov, kde se nikdo z pravopisců asi  o nějaké rýmy ani nesnažil.) Cisioján má pro každý měsíc stejný počet slabik, jako je počet dnů v měsíci. Některé slabiky přímo označují počáteční slabiky jmen světců.  Připomíná to mnemotechnickou pomůcku určování počtu dnů v měsících pomocí odpočítávání na kloubech ruky. Tak bylo možné určit přímo svátek světce a orientovat se v čase. Cisioján se neodříkával od prvního dne v měsící, ale lidé věděli, že například před třemi dny bylo svaté Markéty, tak se rychle přeříkáním části cisiojánu od té Markéty dostali k dalšímu významnému světci a mohli tak určit, za kolik dní bude např. v obci posvícení, věnované světci hlavního kostela. 
Cisioján s velkou pravděpodobností na orloji původně nebyl. Nebyl pro to žádný důvod, protože orloj jména světců přímo ukazoval - tak k čemu uvádět mnemotechnickou pomůcku. Jako historickou připomínku nechal na orloj vypsat cisioján ze 16. století pražský archivář - nám dodnes dobře známý autor "Kytice" - Karel Jaromír Erben. A díky jemu se tedy dodnes dovídáme, co to byl cisioján. Název pochází ze zkráceného označení 1. ledna (Circumcisio – Obřezání Páně, januarius – leden). Kromě českých a latinských cisiojánů jsou dochovány též cisiojány německé. S postupným rozvojem knihtisku v 16. a 17. století a vydáváním kalendářů používání cisiojánů zaniklo.

Astronomické a  časové údaje

UPOZORNĚNÍ: Všechny časové údaje jsou ve středoevropském čase.
Pro období s letním časem je třeba vždy přičíst jednu hodinu!
Datum       3.4.2020
Čas        00:00:00
Den týdne     Pátek
Den roku     94
Východ Slunce   05:33
Západ Slunce   18:38
Východ Měsíce   03.04.2020 12:16
Západ Měsíce   03.04.2020 03:36
Staročeský čas  05:22:00
Hvězdný čas    12:44:28
Babylonský čas  NOC
Římský noční čas 2. hlídka (na orloji nezobrazen)
Přestupný rok   ANO
Novoluní     24.03.2020 10:28
První čtvrt    01.04.2020 11:21
Úplněk      08.04.2020 03:35
Poslední čtvrt  14.04.2020 23:56
Stáří Měsíce   8.76
Znamení Slunce  Beran (Aries)
Znamení Měsíce  Lev (Leo)
Jarní rovnoden.  20.03.2020 04:50
Letní slunovrat  20.06.2020 22:44
Podzimní rovnoden.22.09.2020 14:30
Zimní slunovrat  21.12.2020 11:02
KALENDÁRIUM ORLOJE:
Nedělní písmeno: B
Nedělní písm.roku:D(ED)
Svátek:      Abraháma.
Slabika cisiojánu:se
Cisioján měsíce: Duben se s Ambrožem bouří, z země se kouří,Tiburcim trpi mile škodu, Jiří Markovu provodu.
SLUNCE VSTUPUJE DO ZNAMENÍ:
Beran       20.3.2020 04:49:00
Býk        19.4.2020 15:45:00
Blíženci     20.5.2020 14:49:00
Rak        20.6.2020 22:43:00
Lev        22.7.2020 09:37:00
Panna       22.8.2020 16:45:00
Váhy       22.9.2020 14:30:00
Štír       22.10.2020 23:59:00
Střelec      21.11.2020 21:39:00
Kozoroh      21.12.2020 11:02:00
Vodnář      20.1.2020 15:54:00
Ryby       19.2.2020 05:57:00
CISIOJÁN PRO MĚSÍCE ROKU:
LEDEN:      Obřezán Kristus, Mudrci jdou, zlato drahou mirtu nesou, Antoníne náš, pros za nás, Pavel víru přijímá.
ÚNOR:       Den hromnic padá, Doro jde do Školy čas skúro, půjde brzo za tebou, Petr Matěj k posledou.
BŘEZEN:      Březen přináší podletí, čápi za Řehořem letí, Kedruta od Benedikta, zvěstuje panně Krista.
DUBEN:      Duben se s Ambrožem bouří, z země se kouří,Tiburcim trpi mile škodu, Jiří Markovu provodu.
KVĚTEN:      Jakub kříž s Filipem našel, do lesa Pankrací s Žofkou šel, Dioskar pak jaro ztratil, Urban léto navrátil.
ČERVEN:      Nikodem trávu kosívá, Medard deště mívá, i Vít se trápí horkým vedrem, i Jan Křtitel jdou a s Petrem.
ČERVENEC:     Jde Běta, Prokop, Jan Hus, Kilian jdou žat, Market rozeslat vzali Elše Magdě v čest, Jakub Luděk s Martou jest.
SRPEN:      Petr vsazen, Pán proměněn, a Vávra pečen, v tom Matka do nebe jest vzata a Bartoně hlava Janu sťata.
ZÁŘÍ:       Jiljí podzim začíná, Maří je zrozena, Kříž výš, Lud Lambertem jež Matouš zahnal v patách jde s Vác Michal.
ŘÍJEN:      Remigius hrozny sbírá, jež Viktor lisem svírá, Havel Lukáš posledu, víno přináší Šimonovi.
LISTOPAD:     Všichni svatí jsou neradi, že Lid. Martin Brikcím vadí, jimž to Běty Marje přej, za Kateřinou jde Dřej.
PROSINEC:     Po sněhu Bára s Mikulášem šla v noci, Lucka len předla, pověděl Tomáš trestán, Narodil se Kristus Pán.


©Oldřich Oplatek 2015. Datum poslední úpravy: 03.04.2020 09:56
Vaše názory nám můžete poslat na náš email: oplateko@volny.cz
Tel.: +420 608 841 589
www.oplateko.cz

Ing. Oldřich Oplatek, CSc.

HOME OPLATEK software