Dne 18.7.2018: Provoz těchto stránek jsem musel dočasně zastavit.
Nestíhám vyřizovat nejnutnější úkoly.

Ing. Oldřich Oplatek, CSc.
Telefon: +420 608 841 589
Email: oplateko@volny.cz