Oldřich Oplatek
Ing. Oldřich Oplatek, CSc.
Josefa Skupy 1640/19
708 00 0strava-Poruba
mobil: +420 608 841 589

E-mail: oplateko@volny.cz
logo
datum poslední aktualizace: 2020-03-31 23:04:09
  hledaný
  výraz:
seznam:        Ochrana osobních údajů(GDPR)
košík
0 Kč
Přihlásit se
nepřihlášen

HOME

FILATELIE NOVINKY

KNIHY 555 (o pohlednicích a jiné)

BANKOVKY−Banknotes

FILATELIE−PHILATELY

FILATELOP 7
Evidence sbírky na PC


ZNÁMKY (STAMPS)

  −ČSR1,PrČaM,ČSR2,ČR
  −Ročníky ČSR2
  −Protectorate,Protektorat
  −Slovenský štát
  −Slovenská republika
  −Rakousko-Uhersko
  −Rakousko 1918-
  −Germany
  −EUROPA, CEPT
PT (černotisky)
Skart, partie, sestavy
Sbírky
Filokartie, pohlednice
Pohlednice k odeslání poštou
Reprinty pohlednic
Celistvosti, dopisy...
Města a obce: známky a pohlednice
Velikonoční pohlednice

KATALOGY
Časopis FILATELIE
Katalogy české, slovenské
Knihy‑filatelie,filokartie

POMŮCKY
Albové listy předtištěné
Zásobníky
Zásobníkové listy Prinz
Pinzety
Fóliové pásky (hawidky)
Lupy
Zoubkoměry

NĚCO PRO POTĚŠENÍ
A DÁRKY PŘES CELÝ ROK

Ořezávátka − miniatury
Dekorace a dárky

VÝPRODEJVzdělání a zábava
na CD A DVD

abecední přehled SW
cestování

CIZÍ JAZYKY
angličtina
angličtina-děti
arabština
čeština
čínština
francouzština
italština
němčina
němčina-děti
ruština
slovenština
španělština


SW PRO DĚTI PŘEDŠK., ZŠ a SŠ
pro děti předškol.
pro děti ZŠ
pro studenty SŠ

Terasoft výuk. progr.
Chytré dítě výuk. progr.

encyklopedie


PŘEHLED HW+SW
mikrofony a sluchátka
myši

MÉDIA, SPOTŘ. MATER.
Etiketovače a etikety

DOPLŇKY
Přelepky klávesnice

PŘEHLED PRODUKTŮ
Software
Hardware
Literatura
Filatelie
Ostatní
Jmeniny, pranostiky,
výročí a události
k dnešnímu dni
Výročí osobností a událostí na známkách
v únoru


AKTUÁLNÍ NABÍDKA
Rakousko 1867, č. 35-41 řada (o) raž. (o): Císař František Josef I.;
 obj. číslo:20200089
 IHNED
    objednat...

     720.00 Kč  

 

TYTO STRÁNKY BĚŽÍ PO ROČNÍ ODDMLCE V PŮVODNÍM REŽIMU VČETNĚ REGISTRACE A OBJEDNÁVÁNÍ.
27.3.2020.

OPLATEK software: Prodej software, hardware a doplňků pro PC.
Slovníky a pravidla čs. pravopisu na Internetu, FILATELOP 7 - program pro sběratele
Zboží zasíláme poštou na dobírku (poštovné činí zpravidla 110-150 Kč dle hmotnosti a velikosti zásilky)
nebo po platbě předem převodem na účet (poštovné zpravidla 70-130 Kč dle hmotnosti a ceny zásilky).
Platební údaje pro platbu převodem zašleme dodatečně po ověření skutečné dostupnosti objednaných položek.
PRO OBJEDNÁVKU JE NUTNÁ REGISTRACE!

Vítáme Vás na našich stránkách OPLATEK software.

ZAJÍMAVOSTI A NOVINKY


Postavení orloje v těchto dnech

Josef Mánes: BŘEZEN
STAROMĚSTSKÝ ORLOJ V MĚSÍCI BŘEZNU

Dne 20. března vstupuje Slunce do znamení Berana a nastává první jarní den. Pokud se pozorněji podíváte na animaci Staroměstského orloje vlevo, uvidíte, že začátkem března se Slunce pohybuje pod prostřední kružnící, tj. pod rovníkem. V dalších dnech se Slunce začne posouvat stále blíže k rovníku (stále výše nad obzorem), až kolem 20. března začne kroužit přímo po kružnici rovníku. Slunce tedy svítí kolmo na rovník a postupně se jeho kolmé paprsky na Zemi začnou posouvat k největší kružnici na Orloji - k obratníku Raka až do okamžiku, kdy bude Slunce nejvýše a nastane astronomické léto.
Přiznávám, že jsem naprosto propadl kouzlu Staroměstského orloje. Je to fascinující ukázka dovednosti našich předků ve středověku. Mnohokrát jsem před orlojem stál, ale jako většina diváků a turistů jsem čekal na celou hodinu a na defilé apoštolů, zakokrhání kohouta a pohyb několika soch.

Ale v tom nespočívá udivující um středověkých autorů orloje. Hlavní důmysl se skrývá ve vlastním orloji, který se skoro nehýbá a mlčky ukazuje své kruhy, Slunce a Měsíc před číslicemi neznámých tvarů a latinskými nápisy, které jen dávají tušit, co asi znamenají.
ČTYŘIADVACETNÍK
Největší tmavomodré mezikruží na orloji s číslicemi 1-24. Tento prstenec má průměr 3 metry a šířku 30 cm. Zobrazuje tzv. staročeský nebo též italský čas. Ve středověku nastávala půlnoc při západu Slunce. Proto se tento prstenec během roku pomaličku otáčí tak, aby číslice 24 byla vždy na pozici západu Slunce. Protože v létě zapadá Slunce pozdě večer, pootáčí se prstenec ve směru pohybu hodinových ručiček číslicí 24 směrem dolů. Od podzimu Slunce zapadá stále dříve, takže se směr otáčení změní a číslice 24 se začne posouvat směrem nahoru.
OBLOHA
Modře vyplněná oblast na pevné desce orloje vyznačuje denní oblohu. Nejsou na ní vykresleny žádné hvězdy a slouží jako ukazatel výšky Slunce a Měsíce nad obzorem. Hvězdy takto vyznačit nelze, protože noční obloha se zdánlivě otáčí a hvězdy tedy pevně na oblohu nakreslit nelze. Navíc použitý způsob zobrazení využívá tzv. stereografickou projekci, používanou již ve starověku, která je promítnutím pohledu ze severního pólu na rovinu dotýkající se jižního pólu (jako kdybychom posvítili světelným kuželem baterky ze severního pólu. Teoreticky by tak musely být na obloze zobrazeny hvězdy jižní polokoule při pohledu ze severního pólu. Zobrazení a pohyb hvězd na orloji představuje prstenec zvěrokruhu, který se poměrně složitě otáčí a zobrazuje tak zdánlivé otáčení hvězdné oblohy. Na obloze jsou zlatými oblouky vyznačeny hodiny tzv. babylonského či planetního času, protože každá hodina dne byla vyhrazena určité planetě. Babylonský čas má celkem 12 hodin od východu do západu Slunce. Čísla těchto hodin jsou na orloji vyznačena malými černými arabskými číslicemi v blízkosti obvodu kruhové desky.
OBRATNÍK RAKA
Největší kružnice na pevné desce orloje těsně pod čtyřiadvacetníkem. Ve vrcholném létě dopadají paprsky Slunce kolmo na obratník Raka. Orloj tento jev zobrazuje tak, že Slunce krouží po obratníku Raka a je tedy vysoko nad horizontem. Obratní Raka je na Zemi rovnoběžka procházející např. Egyptem v oblasti Asuánské přehrady.
ROVNÍK
Menší kružnice pod obrarníkem Raka je tzv. nebeský rovník. V blízkosti této kružnice Slunce krouží na orloji během jara a podzimu, kdy sluneční paprsky dopadaji kolmo na Zemi v blízkosti rovníku, v oblasti tzv. tropického pásu mezi obratníkem Raka a obratníkem Kozoroha.
OBRATNÍK KOZOROHA
Nejmenší kružnice na orloji, ve které je nelogicky zobrazena zeměkoule, což odporuje středověkému názoru na tvar Země. Sluneční paprsky dopadají kolmo na obratník Kozoroha v zimě, takže Slunce je tak nad obzorem nejníže. Obratník Kozoroha prochází přibližně Jihoafrickou republikou. Když je u nás léto, mají jihoafričané zimu a naopak.
HORIZONT
Horizont vyznačuje tzv. soumraková kružnice, která je vyplněna oranžovou barvou. Pokud je Slunce v oranžové oblasti soumrakové kružnice, není ještě noc, protože Slunce není dostatečně nízko pod obzorem a je stále ještě více či méně vidět.
NOC
Černě vyplněná kružnice představuje astronomickou noc. Pokud je Slunce v této oblasti, je tak nízko pod obzorem, že je naprostá tma. Tato kružnice se nedotýká spodního okraje obratníku Raka, což znamená, že na začátku léta v okolí svátku sv. Víta. 15. června u nás vůbec nenastává astronomická noc. To věděli už i naši předkové, kteří pro tento jev měli řadu úsloví, např. "Na svatého Víta na jedné straně se tmí a na druhé svítá."
POZNÁMKA K PRŮMĚRŮM ZOBRAZENÝCH KRUŽNIC
Poloměry kružnic obratníků a rovníku na orloji jsou proti skutečnosti zkreslené. Ve skutečnosti mají oba obratníky na Zemi stejný průměr a rovník má průměr samozřejmě největší. Zkreslení poměru průměrů je způsobeno použitím výše zmíněné stereografické projekce ze severního pólu. Dojde tak sice ke zkreslení poměrů velikostí kružnic, ale nedojde k jejich deformací a kružnice zůstanou kružnicemi a lze takto zobrazit v rovině objekty na kouli. Je to princip tzv. astrolábu, který je na orloji plně využit ke znázornění pohybu Slunce a Měsíce.

Z NAŠÍ NABÍDKY:

ON-LINE slovníky SLOVOP

ON-LINE slovník SLOVOP - Dictionary - Wörterbuch
               

FILATELOP - PROGRAM PRO SBĚRATELE

FILATELOP 7 pro Win XP/7/8/8.1/10
Program pro evidenci sbírky známek a libovolných sběratelských předmětů
Programme for Stamp Collectors / Programm für Briefmarkensammler


FILATELOP 7 PROFESSIONAL

1.100,-Kč (49,- €)

15.7.2016: Do kategorie Filatelie-Novinky zařazeny nové položky.
16.4.2016: Provedeno několik drobných oprav. V Exportu záznamů do jiné sbírky se nekopírovaly všechny položky záznamu, nyní opraveno.
4.9.2015: Ve vydání 09/2015 byla provedena řada změn, oprav a doplnění některých funkcí, zejména pro Win 10 a prohlížeč Edge. Byla odstraněna chyba zobrazování katalogu a rozšířeného náhledu seznamu. Automatické vkládání obrázků ze schránky do databáze je funkční z prohlížečů Explorer, Edge, Firefox a Chrome (ostatní neověřeny). Programem lze ukládat a evidovat i fotografie a skenované předlohy. Kromě zmenšených náhledů se ukládají automaticky i originály souborů do sekce "Další obrázky". Obrázky a texty v databázi lze ukládat i na Internet přímo z programu protokolem FTP. Stačí si zajistit prostor pro stránky u některého poskytovatele. Příklad exportu obrázků a textů z programu Filatelop 7 na Internet si můžete prohlédnout na stránce Rodina Oplatkova. Naše internetové stránky provozujeme u firmy Axfone.cz. Ukázka Rodiny Oplatkovy je u poskytovatele Banan.cz (prostor 15 000 MB za 106,-Kč/měsíc). Axfone.cz poskytuje 10 000 MB za 30,-Kč/měsíc). U obou dostanete svou vlastní doménu, tj. internetovou adresu, zdarma. Prostor pro stránky zdarma má zpravidla příliš malou kapacitu (např. 125 MB).
Do programu bylo přidáno odesílání vyznačených obrázků emailem. Odesílání emailové pošty vyžaduje instalaci správce pošty. Nejlépe se osvědčil správce pošty Thunderbird firmy Mozilla, který funguje naprosto perfektně a velice rychle. Nastavení pro adresy hotmail.com, gmail.com si provede bez problémů automaticky.
Outlook 2010 sice s voláním externího programu Filatelop 7 spolupracuje, ale až s příliš vážnými problémy. Při nastavení adresy odesilatele na hotmail.com pracuje jako šnek. Dále nerespektuje předanou adresu adresáta. Sice ji správně zobrazí, ale potom vrátí zprávu, že takový adresát neeexistuje, ačkoliv ve skutečnosti existuje! Stížností na tuto chybu najdete na Googlu nespočetně. Dlouhým experimentováním jsem zjistil, že stačí adresu adresáta přepsat ručně!!! - A email se odešle, i když mu příprava trvá neskutečně dlouho. Outlook 365 prozatím nemám, tak nemohu ověřit.
Novou demoverzi programu Filatelop 7 (vydání 09/2015) si můžete stáhnout níže.
20.1.2013 Filatelop 7 - Změny a úpravy programu- leden 2013
4.3.2012 Doplněna Nápověda k programu Filatelop 7
14.2.2012 Filatelop 7 - Změny a úpravy programu únor 2012

Stručná charakteristika programu FILATELOP 7
Evidence všech základních údajů o známce, cen, počtů známek nabízených, požadovaných i přebytků, výběry dle různých kritérií, doplňování vlastních obrázků, možnost změn všech údajů, rychlé vyhledávání dle obrázků v galerii, tisk seznamů známek.
Filatelop 7 lze použít nejen pro známky, ale i pro přehlednou evidenci libovolných obrazových dokumentů včetně jejich popisů.
Možnosti použití: evidence vlastních fotografií, obrázků a článků z Internetu včetně odkazů na stránky, ze kterých byly informace převzaty. Při prohlížení internetových stránek je program vždy připraven uložit zkopírované obrázky a texty do evidence.
Program je vybaven vlastním grafickým editorem pro základní úpravy obrázků, skenování, ořezávání, otáčení, vepisování textů, šipek, zvýrazňování částí obrázků, apod.

Podrobný popis programu FILATELOP 7, katalogy známek, které nabízíme k programu navíc a možnost jejich objednání najdete na adrese FILATELOP 7.
Demoverzi programu FILATELOP 7(verze 09/2015) si můžete stáhnout ze souboru z adresy filatelopdemo.zip (202MB) (po rozbalení spusťte Setup.exe). Program demoverze je FilatelopD.exe. Nebo vám demoverzi zdarma zašleme na vyžádání na naší emailové adrese oplateko@volny.cz.
Popis programu FILATELOP s řadou podrobností najdete na adrese: Popis Filatelop
Popis předchozí verze FILATELOP 1.32 si můžete prohlédnout na adrese: Popis Filatelop 1.32
Filatelop 7 FAQ (často kladené dotazy).

FILATELIE - PHILATELY - PHILATELIE


Zásobníky
Všechny typy zásobníků
Zásobníky na známky
- černé listy
- bílé listy
Zásobníky na pohlednice, bankovky a zásobníkové listy na známky
Prinz

Katalogy známek
Katalogy české a slovenské

Pohlednice (filokartie), pamětní listy, grafické listy

POHLEDNICE
Velká Polom, oslavy osvobození obce, 1945, neprošlá; 20080398; 140.00Kč
PAMĚTNÍ LISTY

Poznáváme ImageMagick

ImageMagick je obrázkový kouzelník pro dávkové zpracování ve Windows a dalších programovacích jazycích
Ačkoliv ve Windows je dávkový režim považován za počítačový středověk, dají se v něm kupodivu připravovat zajímavé aplikace. Myslím. že důvodem zatracení dávkového režimu ve Windows je jeho skrytí před běžnými uživateli a neohrabaný způsob ovládání včetně na první pohled nesrozumitelného jazyka, který opravdu vypadá odpudivě, a navíc mnoho věcí nedokáže vůbec.
Kdysi jsem s dávkovým režimem pracoval a snad ho i ovládal, tak se snažím si pomalu vybavit, jak se to vůbec dělalo.
ImageMagick je primárně určen pro dávkové zpracování v systémech Unix a Linux. Většinu skriptů lze z těchto systémů převést do Windows, ale bohužel všechny ne, protože dávkový režim Windows pokulhává za vlastnostmi Linuxu a Unixu.
Pokud byste chtěli používat dávkové příkazy Linuxu ve Windows, můžete si stáhnout (zdarma) a nainstalovat program CygWin.exe, který dokonale simuluje ve Windows dávkový režim Linuxu. Pro jednodušší skripty to není nutné, ale většina složitějších ukázek ImageMagicku je na Internetu k dispozici právě pro Linux.
Další podrobnosti najdete v článku Poznáváme ImageMagick ve Windows 7 (úvod).

RŮZNÉ ODKAZY

Odkazy na naše články
Poznáváme ImageMagick ve Windows 7 (úvod)
Barvy, barevný kruh RGB a RYB
Filatelop 7 - nová verze programu
Textová kalkulačka TextEval - Popis a stažení programu ZDARMA


Novinky a nejprodávanější produkty

ČR 2018, č. 100 : Věčný kalendář pro 20. a 21. století česky; pohlednice; pomůcka pro určení dne v týdnu; nepoužitá
pohlednice nepoužitá | postcard unused| Postkarte ungebraucht
Věčný kalendář pro 20. a 21. století česky; pohlednice; pomůcka pro určení dne v týdnu
Datum vydání|Date of issue|Ausgabedatum:2018
Návrh | Art design | Entwurf:
Rytina | Engraving | Stecher:
-----
... více info
ČR 2018, č. 101 : Věčný kalendář pro 20. a 21. století anglicky; pohlednice; pomůcka pro určení dne v týdnu; nepoužitá
pohlednice nepoužitá | postcard unused| Postkarte ungebraucht
Věčný kalendář pro 20. a 21. století anglicky; pohlednice; pomůcka pro určení dne v týdnu
Datum vydání|Date of issue|Ausgabedatum:2018
Návrh | Art design | Entwurf:
Rytina | Engraving | Stecher:
-- ... více info
Filatelop 7 Professional (program pro evidenci sbírky známek + specializace + albové listy + grafický editor) verze 7
Program Filatelop 7 je určen pro evidenci sbírky známek s možností ukládání údajů o specializaci. Lze navrhovat a tisknout albové listy. Součástí programu je zabudovaný grafický editor, ale můžete používat i externí editor, kterému dáváte přednost.
Progra ... více info
 Objednací číslo: 20180168
 Dostupnost: IHNED    objednat...
 12.00 Kč
 Objednací číslo: 20180169
 Dostupnost: IHNED    objednat...
 12.00 Kč
 Objednací číslo: 20062721
 Dostupnost: IHNED    objednat...
 1100.00 Kč

| Home |

OPLATEK software - Ing. Oldřich Oplatek, CSc.
mobil +420 608 841 589, E-mail
realizace www stránek: OPLATEK software